CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbetsmiljö- och produktionsmätningar och produktionstekniskt arbete inom slutenvården i VG-regionen 2009 – 2016

Lars Sundström ; Peter Almström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
Skövde : Skaraborgs sjukhus, Dnr SkaS 291-2016, 2016.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-22. Senast ändrad 2016-09-22.
CPL Pubid: 242216