CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tråddrageri i Gnosjö

Wire drawing mills in Gnosjö

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Polhem - tidskrift för teknikhistoria (0281-2142). 3, p. 302-318. (1992)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2009-03-05.
CPL Pubid: 2422

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur