CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Constant Strain Method in Finite element Plasticity

Lars Bernspång (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Martin Küssner ; Peter Wriggers
Computers and Structures Vol. 54 (1995), 1, p. pp. 27-33.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24219

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur