CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seventh European Conference on Computer Network Defence (EC2ND)

Magnus Almgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Stefano Zanero ; Fredrico Maggi ; Manolis Stamatogiannakis
(2013)
[Bok, med redaktör]

Proceedings, 2011 Seventh European Conference on Computer Network Defense EC2ND 2011.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-22.
CPL Pubid: 242182