CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perspektiv på LCC - En bok om långsiktiga beslut och styrning vid hållbar och energieffektiv renovering av byggnader

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 81 s.
[Rapport]

Under de senaste 10-15 åren har forskare utryckt frustration över att praktikerna inte tillämpar LCC i sina beslut samtidigt som praktiker utryckt frustration över att det saknas verktyg som kan hjälpa dem att fatta mer långsiktiga beslut. En till synes paradox. Upplevelsen av att forskning och praktik inte alltid möts och gynnar varandra är vanligt förekommande, men det behöver inte vara ett problem om man istället söker skapa förståelse för respektive parts utgångspunkt. Genom att belysa ämnet utifrån sju olika perspektiv hoppas vi att denna bok kan bidra till en sådan förståelse. Genom att på ett överskådligt och inte alltför omfattande sätt presentera en överblick och inblick i området LCC är syftet att ge intresserade forskare och praktiker en plattform för vidare läsning eller kunskapsutveckling.


Pernilla Gluch (red.)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-22. Senast ändrad 2016-09-22.
CPL Pubid: 242176

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Miljöanalys och bygginformationsteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 3