CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decoherence and noise in High critical Temperature Superconducting quantum nanodevices

Marco Arzeo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-21. Senast ändrad 2017-05-11.
CPL Pubid: 242171

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Supraledning
Lågtemperaturfysik
Mesoskopisk fysik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2016-11-18
Tid: 10:00
Lokal: MC2 - Kollektorn A423
Opponent: Prof. Frederick Wellstood