CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A postprocessed error estimate and an adaptive procedure for the semidiscrete finite element method in dynamic analyses

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Xiangdong Li (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal of Numerical Methods in Engineering Vol. 37 (1994), p. pp. 3585-3603.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur