CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relativistic electron distribution function of a plasma in a near-critical electric field

Patrik Sandquist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; S.E. Sharapov ; P. Helander ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Physics of Plasmas Vol. 13 (2006), p. 072108.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2007-03-28.
CPL Pubid: 24215

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Suprathermal Electrons and Alfvén Eigenmodes in Sawtoothing Tokamak Plasmas