CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Free Vibration of Reissner-Mindlin Plates Using a Linked Interpolated Mixed Element

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Romaldas Bausys ; Ling Fu Zeng (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computers and Structures Vol. 52 (1994), 5, p. pp. 979-986 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24213

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur