CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asymmetric aerobic oxidative NHC-catalysed synthesis of dihydropyranones utilising a system of electron transfer mediators

Anton Axelsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Emmelie Hammarvid (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Linda Ta (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Henrik Sundén (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi)
Chemical Communications (1359-7345). Vol. 52 (2016), 77, p. 11571-11574.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the context of green chemistry, the replacement of high molecular weight stoichiometric oxidants with O2 is most desirable but difficult. Here, we report the asymmetric aerobic oxidative synthesis of dihydropyranones. The oxidation is aided by a system of electron transfer mediators and is selective toward the homoenolate. The dihydropyranones can be isolated in high to excellent yields, with high ee (up to 95%).Denna post skapades 2016-09-21. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 242129

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)