CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Categorizing communication needs based on R&D team characteristics - a study of visual planning

Johannes Berglind Söderqvist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management) ; Ludvig Lindlöf (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management)
R&D Management Conference 2016, Cambridge, UK (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-21. Senast ändrad 2017-02-06.
CPL Pubid: 242123