CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced Superconvergent Patch Recovery incorporating equilibrium and boundary conditions

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Fethi Abdulwahab ; Saulius Ziukas (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal of Numerical Methods in Engineering Vol. 37 (1994), p. pp. 3417-3440.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2007-08-31.
CPL Pubid: 24212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur