CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High order hierarchical A- and L-stable integration methods

Peter Möller (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal of Numerical Methods in Engineering Vol. 36 (1993), p. pp. 2607-2624.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24211

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur