CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Swedish grouting design: hydraulic testing and grout selection

Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Johan Funehag (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Johan Thörn (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Ground Improvement (1365-781X). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-09-21.
CPL Pubid: 242094

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur