CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling early in situ wetting of a compacted bentonite buffer installed in low permeable crystalline bedrock

Benoit Dessirier ; Andrew Frampton ; Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Jerker Jarsjö
Water Resources Research (0043-1397). Vol. 52 (2016), 8,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-09-21. Senast ändrad 2016-11-16.
CPL Pubid: 242093

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämnesområden

Multidisciplinär geovetenskap

Chalmers infrastruktur