CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linked interpolation for Reissner-Mindlin Plate Elements, Part III - An alternative Quadrilateral

Z. Xu ; O.C. Zienkiewicz ; Ling Fu Zeng (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 37 (1994), p. pp. 1437-1443.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 24209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur