CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exposure of Cultured Astroglial and Microglial Brain Cells to 900 MHz Microwave Radiation

T Thorlin ; J - M Rouquette ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; E Hansson ; M Persson ; U Björklund ; Lars Rosengren ; L Rönnbeck ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Radiation Research Vol. 166 (2006), p. 409 - 421.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Mobile phone, brain, microwave radiation, glial cellDenna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 24205

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Neurobiologi

Chalmers infrastruktur