CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discontinuous Displacement Approximation for Capturing Plastic Localization

Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Niels Saabye Ottosen
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 36 (1993), p. pp. 2087-2105.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 24203

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur