CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formulation and Implementation of Conditions for Frictional Contact

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Marek Klisinski (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Engineering Computations Vol. 10 (1993), p. pp. 3-14.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 24199

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur