CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of Incremental Solutions for Dissipative Material

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Journal of Engineering Mechanics, ASCE Vol. 119 (1993), p. pp. 647-666.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 24198

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur