CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure of Constitutive Equations in Plasticity for Different Choices of State and Control Variables

Marek Klisinski (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Zenon Mroz ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal of Plasticity Vol. 8 (1992), p. pp. 221-243.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24197

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur