CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of the Behavior of Dry Sand by an Elasto-Plastic 'Fuzzy Set' Model

Marek Klisinski (Institutionen för byggnadsmekanik) ; N. Abifadel ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Stein Sture
Computers and Geotechnics Vol. 11 (1991), p. pp. 229-261.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24194

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur