CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characteristics of Constitutive Relations in Soil Plasticity for Undrained Behavior

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Axelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Marek Klisinski (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal of Solids and Structures Vol. 29 (1992), 3, p. pp. 363-380.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur