CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discontinuous Bifurcation in a Nonassociated Mohr-Material

Niels Saabye Ottosen ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Journal of Mechanics of Materials Vol. 12 (1992), p. pp. 255-265. .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24192

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur