CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discontinuous Bifurcations of Elastic-Plastic Solutions at Plane Stress and Plane Strain

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Niels Saabye Ottosen ; D. Peric
International Journal of Plasticity Vol. 7 (1991), p. pp. 99-121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24189

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur