CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phenotypic and genetic variance: a systems approach to the liver

Adil Mardinoglu (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; M. Uhlen
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology (1759-5045). Vol. 13 (2016), 8, p. 439-440.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Gastroenterology, HepatologyDenna post skapades 2016-09-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 241880

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Gastroenterologi

Chalmers infrastruktur