CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of Discontinuous Bifurcation Solutions in Elasto-Plasticity

Niels Saabye Ottosen ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal of Solids and Structures Vol. 27 (1991), 4, p. pp. 401-421.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur