CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elastic-Viscoplastic formulation for finite element simulation of complex sheet forming processes

Michal Saran (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 30 (1990), p. pp. 1675-1697.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24186

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur