CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What are the most significant safety improvements that can be made to trucks used in urban and rural areas

It has been advocated that trucks with extended fronts are safer trucks – right or wrong?

Jac Wismans (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
_other_ : _other_, 2016. - 20 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-15. Senast ändrad 2017-03-03.
CPL Pubid: 241852

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur