CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method for selecting deformation modes in flexible multibody dynamics

Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 32 (1991), p. pp. 1637-1655.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24182

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur