CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of orthogonalization and modal damping in flexible multibody dynamics

Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Vesa Karhu
Finite Elements in Analysis and Design Vol. 7 (1990), p. pp. 51-59.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur