CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A realistic simulation model of the interacting rider and horse behaviour

Ola Benderius (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Magnus Karlsteen (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Maria Sundin ; Karin Morgan ; Marie Rhodin ; Lars Roepstorff
Proceedings 12th International Equitation Science Conference. Understanding horses to improve training and performance. June 23-25, 2016, Saumur, France p. 77. (2016)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: horse-rider interaction, behaviour, driver modelling, computer simulationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 241769

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)
Institutionen för fysik (Chalmers)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fysik
Maskinteknik
Husdjursvetenskap

Chalmers infrastruktur