CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A realistic simulation model of the interacting rider and horse behaviour

Ola Benderius (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Magnus Karlsteen (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Maria Sundin ; Karin Morgan ; Marie Rhodin ; Lars Roepstorff
Proceedings 12th International Equitation Science Conference. Understanding horses to improve training and performance. June 23-25, 2016, Saumur, France p. 77. (2016)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: horse-rider interaction, behaviour, driver modelling, computer simulationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-14. Senast ändrad 2016-12-16.
CPL Pubid: 241769

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system
Institutionen för fysik (Chalmers)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fysik
Maskinteknik
Husdjursvetenskap

Chalmers infrastruktur