CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical and Experimental Investigations of Deep Drawing of Metal Sheets

Michal Saran (Institutionen för byggnadsmekanik) ; E. Schedin ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; A. Melander ; C. Gustafsson
Journal of Engineering for Industry Vol. 7 (1990), p. pp. 272-277.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24176

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur