CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultra-Wideband Nonlinearity Compensation Performance in the Presence of PMD

Gabriele Liga ; Cristian Bogdan Czegledi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tianhua Xu ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Robert I. Killey ; Polina Bayvel
European Conference on Optical Communication (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We investigate the performance of multi-channel digital backpropagation for 1 THz bandwidth optical fibre transmission in the presence of polarisation-mode dispersion. We show that the average SNR performance rapidly saturates as a function of the compensation bandwidth.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-13. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 241753

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Fotonik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur