CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polarization-Mode Dispersion Aware Digital Backpropagation

Cristian Bogdan Czegledi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Gabriele Liga ; Domanic Lavery ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Seb J. Savory ; Polina Bayvel
42nd European Conference on Optical Communication, ECOC 2016; Dusseldorf; Germany; 18 September 2016 through 22 September 2016 p. 1091-1093. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We study a modified DBP algorithm that accounts for PMD. Based on the accumulated PMD at the receiver, the algorithm distributively compensates for PMD in the reverse propagation and outperforms the conventional approach by up to 2.1 dB.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-13. Senast ändrad 2017-10-31.
CPL Pubid: 241752

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Fotonik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)