CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characteristics and Computational Procedure in Softening Plasticity

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Stein Sture
Journal of Engineering Mechanics Vol. 112 (1990), 8, p. pp. 1628-1646.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 24175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur