CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Element Analysis of Progressive Failure in Long Slopes

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Matti Koponen ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics Vol. 115 (1990), p. pp. 599-612.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24174

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur