CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational and Experimental Modeling of Stretch Forming Operations

Michal Saran (Institutionen för byggnadsmekanik) ; E. Schedin ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; A. Melander ; C. Gustafsson
J. Materials Shaping Technology Vol. 14 (1990), 1, p. pp. 13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur