CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A high-precision adaptive procedure for solving Kirchhoff plates

Magnus Kjellman ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Discretization methods in structural mechanics : IUTAM/IACM symposium Vienna/Austria, 5. - 9.6.1989; Eds. Kuhn, G. and Mang, H. Vol. 29 (1990), p. 125-133.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2007-10-11.
CPL Pubid: 24169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur