CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A generalized coordinate method for the analysis of 3D tall buildings

Lingfu Zheng (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computers and Structures Vol. 33 (1989), 6, p. pp. 1365-1377.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2007-12-07.
CPL Pubid: 24168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur