CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical methods in structural dynamics. Adaptive FE-procedures

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Lingfu Zheng (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors
Building Journal Vol. 37 (1989), 9, p. pp. 697-701.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2007-12-07.
CPL Pubid: 24167

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur