CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of magnetic shear for zonal flow generation

J. Anderson ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
J. Plasma Physics Vol. 72 (2006), p. 609.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24166

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur