CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A note on non-associated plastic flow rules

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Zenon Mroz
International Journal of Plasticity Vol. 5 (1989), 6, p. pp. 639-658.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24165

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur