CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Division formulas on projective varieties

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Lisa Nilsson
Mathematische Zeitschrift (0025-5874). DOI: 10.1007/s00209-016-1667-0, (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-09-11.
CPL Pubid: 241630

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur