CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis and integration of a three-invariant plasticity model for granular materials

Stein Sture ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Emir Macari-Pasqualino
Ingenieur-Archiv Vol. 59 (1989), p. pp. 253-266.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24160

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur