CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boundary element analysis for dynamic response of vibrating foundation

Xi-Reng Zhou ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Acta Mechanica Solida Sinica Vol. 1 (1988), 2, p. pp. 159-168.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24158

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur