CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial size of waves

Krzysztof Podgorski ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Marine Structures (0951-8339). Vol. 50 (2016), p. 55 - 71 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-09-09.
CPL Pubid: 241577

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur