CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive and hierarchical weighted residual and least squares time integration of convection diffusion problems

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Comm. in Appl. Num. Meth. Vol. 4 (1988), p. pp. 499-507.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24157

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur