CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formulation and solution of hierarchical finite element Equations

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Peter Möller (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal of Numerical Methods in Engineering Vol. 26 (1988), p. pp. 1213-1233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur