CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of method to model slip of isolated, non-planar fractures using 3DEC

Margareta Lönnqvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; H. Hökmark
ISRM Congress 2015 Proceedings - Int’l Symposium on Rock Mechanics (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-09-09.
CPL Pubid: 241550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur